Ελένη Ρώσσιου

Η Ελένη Ρώσσιου είναι κάτοχος πτυχίου στα Μαθηματικά, MSc στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Μεταπτυχιακές σπουδές στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Η ερευνητική της περιοχή περιλαμβάνει μεθόδους μικτής μάθησης και μάθηση με βάση το παιχνίδι. Είναι διευθύντρια του Πειραματικού Σχολείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει συγγράψει διάφορες ερευνητικές εργασίες και βιβλία και έχει εκτεταμένη εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, διδασκαλία και μάθηση σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης και ανάπτυξη υλικού ηλεκτρονικής μάθησης.