Σαπφώ Φωτιάδου

Η Σαπφώ Φωτιάδου είναι Καθηγήτρια Φυσικών Επιστημών στο Πειραματικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής και διδακτορικού στη Νανοτεχνολογία από το ΑΠΘ, MSc στη Βιοϊατρική Μηχανική από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και Μεταπτυχιακού στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και σε πρακτική άσκηση φοιτητών πανεπιστημίου σε συνεργασία με το ΑΠΘ.