Αναστάσιος Χ. Αντωνάρας

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ εργάζεται από το 1992 ως αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπηρετεί ως προϊστάμενος του Τμήματος Εκθέσεων, Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Κατέχει πτυχίο στην Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Μεταπτυχιακό στη Μουσειολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και διδακτορικό στην Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συμμετείχε σε αρκετές ανασκαφές στην Ελλάδα και στα Δυτικά Βαλκάνια από το 1985. Από το 1994 έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία πολλών εκθέσεων (26). Έχει παρουσιάσει εργασίες σε πολλά συνέδρια (39) και έχει οργανώσει διεθνή συνέδρια και συμπόσια (5). Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα (59) σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά, επικεντρωμένα κυρίως στην ιστορία του γυαλιού, των κοσμημάτων και των υφασμάτων. Έχει συμμετάσχει με συμμετοχές σε πολλούς καταλόγους εκθέσεων (20), έχει επιμεληθεί καταλόγους εκθέσεων (4) και πρακτικά διεθνών συνεδρίων (2). Έχει δώσει διαλέξεις σε διάφορα μουσεία και πανεπιστήμια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Είναι μέλος της επιτροπής σύνταξης επιστημονικών περιοδικών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για την Ιστορία του Γυαλιού.

Τα βιβλία του περιλαμβάνουν τα:
Υαλουργία Αρχαία και Μεσαιωνική. Ορολογία, τεχνολογία και τυπολογία. Ελληνοαγγλικό-αγγλοελληνικό λεξικό. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2008.
Ρωμαϊκή και παλαιοχριστιανική Υαλουργία. Αγγεία από τη Θεσσαλονίκη και την περιοχή της, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2009.
Rečnik antičkog i srednjovekovnog staklarstva // Dictionary of Ancient and Medieval Glasswork. Kraljevo 2011.
Fire and Sand. Ancient Glass in the Princeton University Art Museum, Yale University Press, 2012.
Crafts and Trades in Ancient and Byzantine Thessaloniki: Archaeological, Literary and Epigraphic Evidence. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2016, 22019.
Glassware and Glassworking in Thessaloniki: 1st Century BC – 6th Century AD. Archaeopress Roman Archaeology 27 Oxford: Archaeopress, 2017.
Η τέχνη του γυαλιού. Έργα από τη συλλογή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού// The Art of Glass. Works from the collection of the Museum of Byzantine Culture. Θεσσαλονίκη: ΜΒΠ 2019.
East of the Theater: Glassware and Glass Production. Corinth XIX.1. Princeton, N.J.: American School of Classical Studies at Athens, 2022.