Δήμητρα Λαζίδου

Η Δρ Δήμητρα Λαζίδου είναι κάτοχος Πτυχίου Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης (1990) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Συντήρησης (2010) από τη Σχολή Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το 2019 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά την υποβολή της ερευνητικής της εργασίας στο τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. Παρακολούθησε μετεκπαίδευση στον τομέα της Αρχαιομετρίας στο Rathgen-Forschungslabor Βερολίνου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Από το 2015 εργάζεται ως προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, διδάσκει ως λέκτορας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμης Συντήρησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στους τομείς της συντήρησης έργων τέχνης και της μεθοδολογίας φυσικοχημικής ανάλυσης αντικειμένων τέχνης.

Διαθέτει επιστημονικές δημοσιεύσεις και αρθρογραφία.
Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και δράσεις που επικεντρώνονται στην ανάλυση, μελέτη, συντήρηση και τεκμηρίωση έργων τέχνης.