Ελένη Πετρίδου

Η Δρ. Ελένη Πετρίδου είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔιΦΕΤ), στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), με γνωστικό αντικείμενο την Διδακτική της Φυσικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών (ΔΜΑ) στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, την αξιοποίηση επιστημονικών μοντέλων και ICT στην εκπαιδευτική διαδικασία, και στη σχεδίαση και αξιολόγηση διερευνητικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Τυπική και Μη-Τυπική Εκπαίδευση.