Λαμπρινή Μαλλετζίδου

Η Δρ. Λαμπρινή Μαλλετζίδου είναι Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας και Φυσικοχημικών Μετρήσεων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”, στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων της Ξάνθης, και Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ. Ερευνητικά ασχολείται με το χαρακτηρισμό, τη γήρανση και τη χρονολόγηση των υλικών, χρησιμοποιώντας μικροσκοπικές, φασματοσκοπικές, θερμοαναλυτικές, φωταυγειακές και μεθόδους ακτίνων Χ. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στη μελέτη χρωστικών, ορυκτών και οργανικών στα έργα τέχνης.