Τριανταφυλλιά Ζορμπά

Η Δρ Τριανταφυλλιά Ζορμπά εργάζεται σαν Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο εργαστήριο Προηγμένων Υλικών και Διατάξεων (AMDelab), του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), με γνωστικό αντικείμενο Οπτικές Ιδιότητες Στερεών, Φασματοσκοπία Στερεών. Κύρια Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
Μελέτη και Χαρακτηρισμός Υλικών
Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FTIR), Φασματοσκοπία Ορατού-Υπεριώδους (UV-VIS)
Αρχαιομετρία: Ανάλυση και ταυτοποίηση υλικών σε τέχνεργα (τοιχογραφίες, εικόνες, κεραμικά, πολύτιμοι λίθοι κλπ).