Ομάδα

Ομάδα

Η ομάδα του έργου SciArt αποτελείται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ίδρυμα Αναστάσιου Γ. Λεβέντη, το Σχολείο Falcon (Κύπρος), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), το Πολυτεχνείο του Πόρτο, το Δημοτικό Μουσείο του Esposende και το Σχολείο Eugénio de Andrade (Πορτογαλία).


Συνεργάτες

European University Cyprus

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) ιδρύθηκε το 2007 με την αποστολή να παρέχει εκπαίδευση η οποία οδηγεί σε μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και επιτεύγματα ζωής, στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και τη δημιουργία γνώσης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας.

Read More

The Falcon Cultural Enterprises Ltd

Το σχολείο Falcon School, το οποίο ιδρύθηκε το 1976, είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει συνεχή εκπαίδευση για μαθητές ηλικίας 4 ετών έως 18 ετών, σε ένα ενεργό, διερευνητικό περιβάλλον μάθησης Read More

Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 1979, είναι το αποτέλεσμα του οράματος του Κύπριου επιχειρηματία Αναστάσιου Γ. Λεβέντη (1902-1978), ο οποίος είχε θέσει τους πρωταρχικούς στόχους δράσης του ομώνυμου ιδρύματός του από την ίδρυσή του, με επίκεντρο την κοινωνία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Read More

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο (αποτελούμενο από 10 Σχολές, 40 Τμήματα, Μονοσχολική Σχολή και 289 Εργαστήρια) είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

Read More

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, που αποτελείται από 7 Σχολές και 23 Τμήματα που βρίσκονται στις πέντε κύριες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Read More

Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1929 για την θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική μόρφωση των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Read More

Πολυτεχνείο του Πόρτο

Το Πολυτεχνείο του Πόρτο (P.Porto) είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο δυναμικά πολυτεχνικά πανεπιστήμια της χώρας.

Read More

Museu Municipal Esposende

Το Museu Municipal Esposende είναι ένα μουσείο με συλλογή αρχαιολογίας, εθνολογίας και φυσικής ιστορίας, το οποίο διαχειρίζεται το δημαρχείο του Esposende.

Read More

Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade

Η ομάδα σχολείων Eugénio de Andrade είναι μια ομάδα δημόσιων σχολείων με αποστολή να παρέχει σε κάθε πολίτη τις δεξιότητες και τις γνώσεις που να τους επιτρέπουν:

Read More


Συνεργάτες

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης είναι ένας εξαίρετος συνεργάτης του έργου, καθώς οι στόχοι του έργου ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες του μουσείου.

Το Μουσείο άνοιξε τις πύλες του για πρώτη φορά στις 11 Σεπτεμβρίου 1994 με την έκθεση «Βυζαντινοί θησαυροί της Θεσσαλονίκης. Το ταξίδι της επιστροφής» και υπήρξε πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση των εκθεμάτων της, καθώς και στις δραστηριότητές της και στο υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Η ομάδα

Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
Museu Municipal Esposende