Άγγελος Σοφιανίδης

Ο Δρ. Άγγελος Σοφιανίδης είναι μέλος ΕΔΙΠ με γνωστικό αντικείμενο τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών και την εκπαίδευση STEAM, με έμφαση στη διερευνητική μάθηση και τη συμπερίληψη.