Κώστας Πρίγκιπας

Ο Κώστας Πρίγκιπας είναι καθηγητής πληροφορικής και εκπαιδευτικής ρομποτικής. Έχει πτυχίο Πληροφορικής από το UCL και Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το California State University. Διδάσκει πληροφορική από το 2001 και εκπαιδευτική ρομποτική από το 2013. Έχει πάθος με τη χρήση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της μάθησης, της διδασκαλίας και της επικοινωνίας. Έχει συμμετάσχει σε αρκετούς εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και έργα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική ρομποτική, όπως το Robotex.