Λουκία Πετροτσάτου

Η Λουκία Πετροτσάτου είναι καθηγήτρια Μαθηματικών. Είναι κάτοχος πτυχίου στα Μαθηματικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακού τίτλου στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Ενδιαφέρεται για τις Τέχνες και τη Στατιστική. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια διδάσκει στο ΠΣΠΘ (Πειραματικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι υπεύθυνη του συλλόγου «Μαθηματικά και Τέχνη».