Κωνσταντίνα Χαραλάμπους

Η Δρ Κωνσταντίνα Χαραλάμπους είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διδακτικής της Γλώσσας και Γραμματισμός στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει μακρά εμπειρία στη συνεργασία με πρόσφυγες, μετανάστες, διασπορές και περιθωριοποιημένες ομάδες σε διάφορα έργα (με χρηματοδότηση από την ΕΕ και τοπική χρηματοδότηση) με θέμα: Ειρηνική συνύπαρξη και κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη γραμματισμού, κοινωνική ένταξη για μετανάστες, εξευρωπαϊσμός και διαπολιτισμική ετοιμότητα και διαπολιτισμική γλώσσα. Το έργο της έχει ασχοληθεί με ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αντικρουόμενες αφηγήσεις γύρω από αυτήν. Έχει οργανώσει πολλά εκπαιδευτικά εργαστήρια για δασκάλους και μαθητές σε θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες μετά από σύγκρουση, ανασφάλεια, τη διαπολιτισμικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση για την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή. Έχει συντονίσει μια σειρά έργων που περιλαμβάνουν: “Crossing Languages and Borders: intercultural language education in a conflict-troubled context” (Leverhulme Trust), ‘Living Book’ (Erasmus +), και ένα έργο σε ‘Politicization of Identities in Diaspora’ (Excellence Hubs). Έχει επίσης συντονίσει τις τοπικές ομάδες στο «BONDS» και στο ReadTwinning (Erasmus + που περιλαμβάνει ομάδες μεταναστών και μη προνομιούχους φοιτητές). Η δουλειά της έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά με κριτές, σε επεξεργασμένους τόμους βιβλίων, μονογραφία (CUP) και ένα πρόσφατα επιμελημένο βιβλίο (Routledge).