António Batista Carvalho

António Batista Carvalho

  • Πτυχίο Ιστορίας, 1983, Πανεπιστήμιο του Πόρτο
  • Εξειδίκευση στη Διαχείριση Συγκρούσεων, 2012, Πανεπιστήμιο Lusófona
  • Ειδίκευση στη Διοίκηση Σχολείων, 2013 (Ανώτατο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Εργασίας)
  • Κατείχε πολλές δημόσιες θέσεις, συγκεκριμένα πρόεδρος του ενοριακού συμβουλίου και πρόεδρος του ινστιτούτου απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης της Vila Real
  • Διευθυντής δημόσιου σχολείου για 6 χρόνια
  • Δάσκαλος ιστορίας
  • Συντονιστής του κλάδου Ιθαγένεια και Ανάπτυξη
  • Συμμετέχει σε πολλά έργα ERASMUS