Πληροφορίες

Πληροφορίες

Το ευρωπαϊκό έργο SciArt διεκπεραιώνεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες μαθητών και μαθητριών μέσω της ανάπτυξης μιας καινοτόμου, περιεκτικής εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από τη συνεργασία ερευνητών στον τομέα της εκπαίδευσης STEAM, εμπειρογνωμόνων των πεδίων STEAM, μουσείων και εκπαίδευσης.

Η προσέγγιση SciArt περιλαμβάνει τη χρήση προσβάσιμων οργάνων με χρήση προσφορών επαυξημένης πραγματικότητας και παρέχοντας στους μαθητές νέα μέσα για να εκφραστούν (βιβλία πολυτροπικών και AR).

Μπορείτε να πάτε στην καρτέλα Αποτελέσματα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα του έργου!

Σε ποιους απευθύνεται

1. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση σε έναν από τους τομείς STEAM

Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στο να εμπλέκουν τους μαθητές τους σε ουσιαστικές δραστηριότητες που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική προοπτική.

2. Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (9-15 ετών)

Ενδυνάμωση των μαθητών να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες STEAM που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά και να εξερευνήσουν τη σύνδεση μεταξύ Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ταυτότητας, ενισχύοντας την κατανόησή τους και ενθαρρύνοντας την ένταξή τους στην εθνική και ευρωπαϊκή κοινωνία.

3. Εκπαιδευτικοί οργανισμοί και Μουσεία

Eνθάρρυνση Μουσείων και Εκπαιδευτικών Οργανισμών να αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόησή τους σε όλους τους διαφορετικούς τομείς της προσέγγισης SciArt και να αναπτύξουν την ικανότητά τους να υποστηρίζουν την προσέγγιση SciArt ή/και τις δραστηριότητες STEAM γενικότερα.

Στόχοι του έργου

Το έργο επικεντρώνεται στη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε δύο επίπεδα:

  • να μελετήσει τις (συχνά αντικρουόμενες) έννοιες, λειτουργίες και αφηγήσεις γύρω από αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, αποκαλύπτοντας το πώς η πολιτιστική κληρονομιά και οι αντίστοιχες αφηγήσεις επηρεάζουν τη διαμόρφωση τοπικών και εθνικών ταυτοτήτων, πώς συνδέονται με την ευρωπαϊκή ταυτότητα ενώ παράλληλα ενισχύουν την ευαισθητοποίηση των μαθητών και κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • να μελετήσει την υλικότητα των μουσειακών αντικειμένων, αποκαλύπτοντας τη σύνδεση μεταξύ του μαθήματος της Επιστήμης στα σχολεία και της κοινωνίας.

Και τα δύο παραπάνω επίπεδα, ενισχύουν απαραίτητες δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών όπως η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η αξιολόγηση των πληροφοριών, η επίγνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.