Εκπαιδευτικό μάθημα SciArt

Εκπαιδευτικό μάθημα SciArt

Στόχος του εκπαιδευτικού μαθήματος SciArt είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν και να βελτιώσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα του STEAM και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και να εξοικειωθούν με το υλικό και την προσέγγιση SciArt.