Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του έργου SciArt

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του έργου SciArt

Το ευρωπαϊκό έργο SciArt διεκπεραιώνεται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες μαθητών και μαθητριών μέσω της ανάπτυξης μιας καινοτόμου, περιεκτικής εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από τη συνεργασία ερευνητών στον τομέα της εκπαίδευσης STEAM, εμπειρογνωμόνων των πεδίων STEAM, μουσείων και εκπαίδευσης.

Η προσέγγιση SciArt περιλαμβάνει τη χρήση προσβάσιμων οργάνων με χρήση προσφορών επαυξημένης πραγματικότητας και παρέχοντας στους μαθητές νέα μέσα για να εκφραστούν (βιβλία πολυτροπικών και AR).